6973227285

Είμαστε  Ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΙΩΑΝΝΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.

και με διακριτικό τίτλο  <<ΧΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ>>

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στο χώρο της βιομηχανίας. Αντικείμενο της δραστηριότητάς μας είναι η κατασκευή καλουπιών και η χύτευση μετάλλων με τη μέθοδο της βαρύτητας.